Empty cart

Geen producten in je winkelwagen

To do:

Om je optimaal van dienst te kunnen zijn willen we je vragen de volgende gegevens (via onderstaand formulier) veilig aan ons toe te sturen. Doe dit a.u.b. 3 dagen voorafgaand aan je afspraak zodat we deze kunnen voorbereiden.

Dit hebben we van je nodig om je afspraak voor te bereiden:

 • geldig legitimatiebewijs, geen rijbewijs;
 • definitieve jaarcijfers van de gehele onderneming 2018-2019-2020;
 • volledig verstuurde IB belastingaangifte 2017-2018-2019;
 • definitieve IB aanslagen 2017-2018-2019;
 • salarisstroken december 2018-2019-2020;
 • prognosebalans 2021 inclusief winst- en verliesrekening;
 • recent uittreksel kamer van koophandel;
 • managementovereenkomst;
 • meest recente loonstrook;
 • recent bankafschrift met (naam, adres en woonplaats) met bijschrijving van het salaris conform de loonstrook;
 • werkgeversverklaring (zie bijlage);
 • formulier aanvullende voorzieningen werkgever;
 • een uitdraai van het UWV verzekeringsbericht;
 • een uitdraai www.mijnpensioenoverzicht.nl;
 • rekeningafschrift met (naam, adres en woonplaats) waarvan de hypotheeklasten geïncasseerd mogen worden;
 • recent rekeningafschrift met (naam, adres en woonplaats) van het spaargeld;
 • als er een bestaand krediet/lening/creditcard/studieschuld/telefoonabonnement is. Graag een recent overzicht met het termijnbedrag en de kredietlimiet (voor studieschuld zie bijlage handleiding);
 • een uitdraai van www.bkr.nl/inloggen;
 • de meest recente WOZ waarde van de huidige woning;
 • verkoopakte van de huidige woning zodra deze verkocht is;
 • financieel jaaroverzicht hypotheek 2020;
 • een recent overzicht van de huidige hypotheek met daarbij behorende maandlasten;
 • indien van toepassing een recent waarde overzicht van de gekoppelde polis of bankspaarrekening aan de hypotheek;
 • indien van toepassing een bestaande polis van een overlijdensrisico/arbeidsongeschiktheid of werkloosheidsverzekering;
 • een door alle partijen getekende koopakte;
 • taxatierapport van nieuwe en huidige woning (dit zal tijdens de afspraak besproken worden).